Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: B, E, E, N, M, E, R, G  kunt u de onderstaande woorden leggen:

8 letterwoorden:

beenmerg[15], mergbeen[15]

7 letterwoorden:

begeren[12]

6 letterwoorden:

gember[13], bergen[11], bermen[11], menger[11], gemeen[10], meneer[9]

5 letterwoorden:

berge[10], ermee[8], beren[8], genre[8], geren[8], green[8], neger[8], regen[8], meren[8], nemer[8]

4 letterwoorden:

berg[9], greb[9], berm[9], brem[9], merg[9], beng[8], beer[7], geer[7], reeg[7], meer[7], bren[7], reng[7], been[6], geen[6], gene[6], neeg[6], eren[5], neer[5], reen[5]

3 letterwoorden:

erg[6], rem[6], eeg[5], mee[5], ben[5], neb[5], eng[5], gen[5], neg[5], men[5], eer[4], ere[4], ree[4], ren[4], een[3], ene[3], nee[3]

2 letterwoorden:

mg[6], eb[4], eg[4], ge[4], me[4], er[3], re[3], en[2]