Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: B, E, R, G, B, E, E, K  kunt u de onderstaande woorden leggen:

8 letterwoorden:

bergbeek[17]

6 letterwoorden:

grebbe[13], gebrek[13]

5 letterwoorden:

gebbe[11], rebbe[10], berge[10], beker[10], breek[10], kreeg[10]

4 letterwoorden:

berg[9], greb[9], berk[9], ebbe[8], beek[8], beer[7], geer[7], reeg[7], keer[7], reek[7]

3 letterwoorden:

bek[7], gek[7], keg[7], erg[6], rek[6], eeg[5], eek[5], eer[4], ere[4], ree[4]

2 letterwoorden:

kg[6], eb[4], eg[4], ge[4], ek[4], er[3], re[3]