Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: D, A, G, I, N, G  kunt u de onderstaande woorden leggen:

6 letterwoorden:

daging[11], gading[11]

5 letterwoorden:

danig[8]

4 letterwoorden:

gang[8], ging[8], ding[7]

3 letterwoorden:

gag[7], gig[7], dag[6], ang[5], gin[5], dia[4], dan[4], nia[3]

2 letterwoorden:

ad[3], id[3], ai[2], ia[2], na[2], in[2]