Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: J, A, A, R, B, E, G, R, O, T, I, N, G  kunt u de onderstaande woorden leggen:

13 letterwoorden:

jaarbegroting[25]

10 letterwoorden:

angorageit[16], arrogantie[15]

9 letterwoorden:

bijtgraag[20], gortebrij[19], rijggaren[18], beginjaar[17], jaarbegin[17], begroting[17], aantijger[16], arbitrage[16], graanboer[15], tenoraria[12]

8 letterwoorden:

bejaging[17], bijtgaar[17], jongbier[16], gorterij[16], jaarring[15], betoging[15], graantje[15], rijgenot[15], graterig[15], roggeaar[14], agiotage[13], aberrant[13], arrogant[13], garantie[12], roeibaan[11], aangroei[11]

7 letterwoorden:

berging[14], borging[14], jabroer[14], tagrijn[14], griotje[14], bergrat[14], bergrit[14], rijbaan[13], negorij[13], barrage[13], barring[13], baantje[13], bajonet[13], graagte[13], gabarit[13], terging[13], boertig[13], rotgang[13], rijtoer[13], roterij[13], gegraai[12], gearing[12], groenig[12], toegang[12], gigaton[12], arbiter[12], ringrot[12], begonia[11], arabier[11], graaier[11], roering[11], garante[11], graniet[11], bariton[11], bierton[11], granito[11], gierton[11], negrito[11], graaien[10], baronie[10], toegaan[10], botanie[10], ternair[10], trainer[10], naartoe[9]

6 letterwoorden:

jogger[14], gejaag[13], begijn[13], joggen[13], bagger[13], bijter[13], tijger[13], bagage[12], bangig[12], biggen[12], jarige[12], banjer[12], banjir[12], brijen[12], rijgen[12], bojaar[12], jargon[12], jonger[12], robijn[12], gaatje[12], jangat[12], tabijn[12], bijten[12], bintje[12], tijgen[12], bontje[12], tjonge[12], tagger[12], gratig[12], gretig[12], gortig[12], gebaar[11], garage[11], airbag[11], raggen[11], baring[11], gering[11], borgen[11], boring[11], gringo[11], gebaat[11], gebint[11], gigant[11], rijten[11], groter[11], begaan[10], agogie[10], oranje[10], narrig[10], roerig[10], naatje[10], tajine[10], tegaar[10], bariet[10], gitaar[10], gratie[10], triage[10], garant[10], gerant[10], girant[10], gratin[10], rating[10], tranig[10], ginter[10], tering[10], boraat[10], roetig[10], gaarne[9], inbaar[9], banier[9], branie[9], angora[9], ongaar[9], orgaan[9], onager[9], boerin[9], agaten[9], agoeti[9], errata[9], baaien[8], gaaien[8], agonie[8], ernaar[8], retina[8], oratie[8], ornaat[8], orante[8], tronie[8], raaien[7], taaien[7]

5 letterwoorden:

bejag[12], jager[11], erbij[11], jarig[11], gerij[11], aagje[10], jagen[10], bijna[10], nabij[10], banjo[10], bonje[10], gonje[10], jonge[10], jingo[10], graag[10], agger[10], begin[9], benig[9], agoge[9], bogie[9], bagno[9], begon[9], bogen[9], bingo[9], braai[8], graai[8], baren[8], graan[8], garen[8], ragen[8], range[8], gaine[7], oenig[7], arena[6], eraan[6], aaien[5]