Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: J, E, U, G, D, W, E, R, K, P, L, A, N  kunt u de onderstaande woorden leggen:

13 letterwoorden:

jeugdwerkplan[30]

10 letterwoorden:

werkplunje[24]

9 letterwoorden:

jeugdwerk[25], gelauwerd[22], dankjewel[21], regenwulp[20], jeugdplan[19], werkendag[19]

8 letterwoorden:

gruwelen[20], gekleurd[19], landwerk[18], werkland[18], lauweren[18], gradueel[17], wegraken[17], klapdeur[16], klepdeur[16], keerwand[16], landweer[16], werkplan[16], wegkapen[15], deegplak[14], elkander[14], kalender[14], upgraden[14], gewapend[14], wapenrek[14], gepareld[13], parkdeel[13], redplank[13], regenkap[12], regenpak[12]

7 letterwoorden:

leukweg[20], gelukje[19], juwelen[19], klauwer[19], krauwel[19], gekruld[18], gekweld[18], klauwen[18], klewang[17], dagwerk[17], werkdag[17], kwelder[17], grauwen[17], krauwen[17], leukerd[16], landrug[16], glunder[16], weekdag[16], landweg[16], gekreun[15], kleuren[15], plunjer[15], wederga[15], alweder[15], randweg[15], wandrek[15], werkend[15], parkweg[15], lapwerk[15], drankje[14], gedreun[14], daluren[14], kreupel[14], dakleer[13], kardeel[13], grendel[13], upgrade[13], prelude[13], rugpand[13], drukpan[13], gelande[12], legenda[12], kandeel[12], plejade[12], geraken[12], eerlang[12], lageren[12], rakelen[12], pendule[12], pleuren[12], deeglap[11], geraden[11], kaderen[11], ereplak[11], duperen[11], paleren[9], parelen[9]

6 letterwoorden:

jungle[16], werkje[16], wegdek[15], geweld[15], kladje[14], jeuken[14], gulden[14], gepluk[14], gluren[14], lurken[14], walgen[14], walken[14], wankel[14], kwelen[14], welken[14], kwader[14], weldra[14], gejank[13], jengel[13], klager[13], kregel[13], league[13], geneuk[13], lagune[13], leugen[13], plunje[13], ragdun[13], nadruk[13], palurk[13], gewand[13], gewend[13], wakend[13], dwalen[13], wandel[13], pakweg[13], weerga[13], alweer[13], landje[12], geknal[12], klagen[12], jaeger[12], kelder[12], kanjer[12], dengue[12], deugen[12], deuken[12], lauden[12], gulpen[12], pulken[12], eureka[12], geuren[12], keuren[12], leuren[12], gekend[11], delgen[11], gelden[11], kleden[11], geklap[11], gareel[11], kareel[11], kragen[11], kregen[11], langer[11], klaren[11], kralen[11], kelner[11], kleren[11], punker[11], prunel[11], kaneel[10], dragee[10], alrede[10], dealer[10], leader[10], dragen[10], gander[10], gerand[10], grande[10], engerd[10], gender[10], denker[10], erkend[10], kneder[10], dralen[10], plager[10], pleger[10], pauken[10], peuken[10], peulen[10], dwepen[10], genade[9], adelen[9], dealen[9], nadeel[9], nadele[9], plagen[9], plegen[9], ageren[9], leperd[9], peuren[9], pendag[8], pendel[8], aderen[8], andere[8], narede[8], grepen[8], perken[8], preken[8], pralen[8], paneel[7], pander[7]