Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: J, O, N, G, E, R, E, N, P, A, N, E, L  kunt u de onderstaande woorden leggen:

13 letterwoorden:

jongerenpanel[20]

12 letterwoorden:

jongerenplan[19]

10 letterwoorden:

geeloranje[18], oranjegeel[18], leerjongen[18], jalonneren[16], galonneren[15]

9 letterwoorden:

jongleren[17], groenplan[13], genenpoel[12], neerlopen[11]

8 letterwoorden:

jengelen[15], jongeren[14], oplanger[12], leepogen[11], geronnen[11], planeren[10], geroepen[10], onaneren[9], naroepen[8], neopreen[8], oprennen[8]

7 letterwoorden:

galjoen[14], jongere[13], eerlang[12], lageren[12], legeren[12], regelen[12], ereloge[12], langoer[12], organel[12], logeren[12], orgelen[12], nagelen[11], engelen[11], opjagen[11], pergola[11], ploeger[11], pegelen[10], plengen[10], ploegen[10], generen[10], negeren[10], regenen[10], erogeen[10], groenen[10], paleren[9], parelen[9], repelen[9], prangen[9], planner[9], groepen[9], naloper[9], plannen[8], nalopen[8], paneren[7], poneren[7], pennoen[6]

6 letterwoorden:

jengel[13], gejoel[13], jaeger[12], jargon[12], jonger[12], joelen[11], jongen[11], gareel[11], langer[11], geloer[11], gloren[11], langen[10], lengen[10], poelje[10], oranje[10], plager[10], pleger[10], jannen[9], jennen[9], jonnen[9], plagen[9], plegen[9], oplage[9], ageren[9], granen[9], grenen[9], onager[9], groene[9], loeren[9], naogen[8], joepen[8], grepen[8], pralen[8], geroep[8], paneel[7], oelpan[7], opalen[7], loepen[7], poelen[7], rennen[7], nanoen[6], penner[6], eropna[6], opener[6], poeren[6], roepen[6], pannen[5], pennen[5], openen[5], poenen[5]

5 letterwoorden:

jager[11], jagen[10], gonje[10], jonge[10], jalon[10], jolen[10], lager[10], large[10], leger[10], regel[10], largo[10], orgel[10], gelee[9], angel[9], lagen[9], lange[9], nagel[9], engel[9], gelen[9], legen[9], logee[9], galon[9], nogal[9], logen[9], ongel[9], anjer[9], pegel[8], galop[8], opleg[8], ploeg[8], aleer[8], alree[8], garen[8], ragen[8], range[8], genre[8], geren[8], green[8], neger[8], regen[8], laren[8], lener[8], leren[8], garoe[8], realo[8], argon[8], ergon[8], groen[8], negen[7], lenen[7], lonen[7], japen[7], japon[7], gaper[7], pager[7], greep[7], lepra[7], parel[7], repel[7], prang[7], groep[7], poger[7], loper[7], elpee[6], gapen[6], palen[6], panel[6], plane[6], elpen[6], pelen[6], pogen[6], plano[6], lopen[6], neren[6], renen[6], oneer[6], noren[6], nonna[5], paren[5], rapen[5], peren[5], repen[5], opera[5], panen[4], panne[4], nepen[4], opeen[4], nopen[4]

4 letterwoorden:

alge[8], lage[8], egel[8], eega[6]