Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: B, I  kunt u de onderstaande woorden leggen:

2 letterwoorden:

bi[4]