Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: B, Q  kunt u de onderstaande woorden leggen:

2 letterwoorden:

bq[13]