Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: C, O, N, T, R, O, L, E, S, T, A, T, I, O, N  kunt u de onderstaande woorden leggen:

15 letterwoorden:

controlestation[26]

12 letterwoorden:

stortlocatie[23], controltoets[23]

10 letterwoorden:

centralist[20], nacontrole[18], cartoonist[18], contestant[18], constantie[17], connotatie[16], rotanstoel[16], tolstation[16], intolerant[15], triosonate[14]

9 letterwoorden:

soloactie[17], loonactie[16], consortia[16], cortisone[16], consorten[16], constante[16], container[15], narcotine[15], slootriet[15], startloon[15], slottoren[15], totaliter[15], toilettas[15], nettolast[15], instralen[14], lostornen[14], oliesoort[14], ontlasten[14], tintelton[14], stanniool[13], nettoloon[13], instorten[13], ontstoren[13], ontratten[13], tornooien[11]

8 letterwoorden:

slotrace[17], colorist[17], tactloos[17], coloriet[16], controle[16], contrast[16], cortison[15], creosoot[15], constant[15], scenario[14], carotine[14], alttoets[14], stiletto[14], isolator[13], steiloor[13], solotoer[13], tolerant[13], triatlon[13], tonelist[13], slotnoot[13], slottoon[13], rioolnet[12], insolent[12], ontlaten[12], transito[12], troosten[12], nootolie[11], olienoot[11], rantsoen[11], strooien[11], intranet[11], instoten[11], onattent[11], toernooi[10], sonatine[10]

7 letterwoorden:

tastcel[16], slotact[16], creools[15], recital[15], stencil[15], lactose[15], tactiel[15], calorie[14], console[14], acoliet[14], locatie[14], raciste[14], narcist[14], coaster[14], scooter[14], tractie[14], ricotta[14], contest[14], colonne[13], scanner[13], narcose[13], erotica[13], citroen[13], cartoon[13], octrooi[13], cineast[13], sanctie[13], consent[13], contant[13], content[13], slotrit[13], coronie[12], croonen[12], realist[12], tralies[12], renstal[12], stralen[12], triolet[12], slatten[12], stalnet[12], toelast[12], litotes[12], stilton[12], testrit[12], lansier[11], aerosol[11], latrine[11], railnet[11], retinol[11], rooilat[11], alstoen[11], staniol[11], tooisel[11], tiental[11], otoliet[11], artiest[11], restant[11], starten[11], straten[11], transit[11], intrest[11], tinerts[11], tritsen[11], toaster[11], toerist[11], snotter[11], stentor[11], storten[11], tonster[11], tooster[11], risotto[11], statten[11], looneis[10], slooien[10], inlaten[10], inloten[10], retsina[10], transen[10], senator[10], notaris[10], instore[10], roosten[10], rotatie[10], satinet[10], instant[10], toasten[10], station[10], nastoot[10], toosten[10], trainen[9], toornen[9], tornooi[9], onanist[9], isotoon[9], titanen[9], notatie[9], tontine[9], tentoon[9]

6 letterwoorden:

claris[14], eclair[13], creool[13], lancet[13], narcis[12], censor[12], scoren[12], corona[11], casino[11], ancien[10], relais[10], serail[10], ransel[10], solair[10], loeris[10], riolen[9], looier[9], saline[9], lansen[9], saloon[9], online[8], looien[8], snaren[8], senior[8], sonoor[8], onrein[7], rooien[7], soenna[7], onanie[6]