Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: P, A, R, A, G, R, A, A, F  kunt u de onderstaande woorden leggen:

9 letterwoorden:

paragraaf[15]

6 letterwoorden:

agraaf[12], paraaf[9], pagara[8]

5 letterwoorden:

graaf[11]

4 letterwoorden:

garf[10], graf[10], gaaf[9], raaf[8], gaar[7], raga[7], grap[6], raar[6], rara[6], gaap[5], paar[4], para[4], raap[4]

3 letterwoorden:

gaf[8], rag[6], paf[5], aar[4], ara[4], aaa[3], arp[3], par[3], rap[3], aap[2]

2 letterwoorden:

af[5], fa[5], pg[3], ar[3], ra[3], pr[2], pa[1]