Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: W, A, D  kunt u de onderstaande woorden leggen:

3 letterwoorden:

wad[8]

2 letterwoorden:

ad[3]