Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: W, A, F  kunt u de onderstaande woorden leggen:

3 letterwoorden:

waf[10]

2 letterwoorden:

af[5], fa[5]