Gebruik het teken ? voor een blanco blokje

Uit de letters: W, I, J  kunt u de onderstaande woorden leggen:

3 letterwoorden:

wij[10]

2 letterwoorden:

ij[5]